Kongres SSPLR 2020 s medzinárodnou účasťou
12. - 14. november 2020 | Demänovská dolina
Termín konania
12. - 14. november 2020
Miesto konania
Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina
Dôležité termíny
15.9 2020 posledný termín prihlásenia abstraktu originálnej práce
30.9 2020 posledný termín úhrady skorej registrácie
Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok Registrácia do 30.9.2020 Registrácia od 1. 10. 2020
Lekár – člen SSPLR 45,- EUR 55,- EUR
Lekár – nečlen SSPLR 55,- EUR 65,- EUR
Sestry (člen SKSaPA) 30,- EUR 40,- EUR
Sestry (nečlen SKSaPA) 43,- EUR 53,- EUR
Medicínsko-technický pracovník 30,- EUR 40,- EUR
Účastnícky poplatok do 30.9.2020
Lekár – člen SSPLR 45,- EUR
Lekár – nečlen SSPLR 55,- EUR
Sestry (člen SKSaPA) 30,- EUR
Sestry (nečlen SKSaPA) 43,- EUR
Medicínsko-technický pracovník 30,- EUR
Účastnícky poplatok od 1.10.2020
Lekár – člen SSPLR 55,- EUR
Lekár – nečlen SSPLR 65,- EUR
Sestry (člen SKSaPA) 40,- EUR
Sestry (nečlen SKSaPA) 53,- EUR
Medicínsko-technický pracovník 40,- EUR

Poplatok je nevratný.
* Ceny sú uvedené s DPH

V prípade záujmu o vystavenie faktúry nás prosím kontaktujte emailom na adresu office@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Spôsob úhrady
1. Online platba kartou
Ihneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

2. Bankové spojenie
V prípade, že účastnícky poplatok uhradíte bankovým prevodom, použite prosím nasledujúce bankové spojenie:

Účet spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 12112020
Špecifický symbol: ID v komore
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
Ubytovanie a strava
Viac informácií o možnosti ubytovania a objednania stravovania nájdete na tejto stránke.